Tühi!
  ()

Sinu ostukorv on tühi.

E-poe müügitingimused

E-POE KASUTUSLEPING OÜ Efipa, registrikoodiga 10103540, aadressiga Tartu mnt 171/1, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa (edaspidi Müüja) ja klient, kes vormistab efipa.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Tellija), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

 1. ÜLDINE
  1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
  2. Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse E-poe toodetesse ja teenustesse muudatusi.
 2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
  1. E-poes olevad tooted on üldjuhul laos olemas. E-poes näidatud toodete juures on tootepildid ja kirjeldus. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
   E-poes olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest. Samuti võivad esineda mõningad tehniliste andmete erinevused seoses toodete pideva uuendamise ning täiustamisega. Tehnilised andmed võivad muutuda igal ajal, kui tehas seda soovib.
  2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Tellijaga ühendust. Sellisel juhul pakutakse välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Tellija ei ole uute tingimustega nõus, võib ta keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse. Ettetellitava toote tarneaja pikkus sõltub kauba olemasolust tootja laos ja transpordivõimalusest. Tarneaja täpsustamiseks Tellijat huvitava kauba kohta saab ühendust võtta e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
  3. Ostuprotsessi etapid
   1. Toodete lisamine ostukorvi

    Valige sobivad tooted ning lisage need ostukorvi klikates nupul „Lisa ostukorvi". (toodete ostukorvi lisamine ei kohusta teid valitud tooteid ostma. Jätkake ostukorvi täitmist seni kuniks olete lisanud kõik vajaliku. Ostukorvis olevate toodete vaatamiseks (ja ostukorvist eemaldamiseks) valige "Ostukorv". Ostukorvis saab toodete koguseid suurendada ja vähendada. Täita Tellijapoolsete andmete lahtrid. Andmed on vajalikud arve esitamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Kliendi poolt esitatud andmed loetakse konfidentsiaalseks ja ei edastata neid kolmandatele osapooltele välja arvatud kauba kohaletoimetamiseks ja muudel seaduses ettenähtud juhtudel. Tellija kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Tellija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

   2. Kauba kohaletoimetamine toimub vastavalt E-poes märgitud hindadele.
 3. HINNAD
  1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes, hinnad sisaldavad käibemaksu.
  2. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes müüdavate toodete hindu.
  3. Kui Müüja on E-poes muutnud hindu peale Tellija poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Tellijale vastavad tellitud tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.
 4. KAUBA VÄLJASTAMINE JA TARNE
  1. Kaup väljastatakse peale raha laekumist tööpäeva jooksul vastavalt Tellija poolt valitud tarneviisile.

   Juhul, kui Tellija poolt tellitud toote puhul ilmneb, et toote tarnimine märgitud tähtaja jooksul ei ole võimalik, teatame sellest Tellijale (telefonitsi või e-posti teel) esimesel võimalusel. Lisaks anname teada uue tarne tähtaja. Juhul, kui kaotate toote vastu huvi pikema tarnetähtaja tõttu, on Tellijal õigus oma tellimus tühistada. Tasutud summa tagastatakse.

   Müüja toimetab toote(d) Tellijani ostu vormistamisel märgitud aadressile Eesti Vabariigi piires. Tellija garanteerib kauba vastuvõtmise 7 tööpäeva jooksul.

   Tellija poolsel tarnel on eelnevalt vajalik kokku leppida järgitulemise aeg tellimuslehel või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või telefonil 601 2795.
   Tooted saab kätte Müüja esindustest aadressil: Tartu mnt 171/1, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa.

 5. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE
  1. Tellijal õigus 14. päeva jooksul peale tarnet oma tellimusest taganeda ja ostetud tooted tagastada, saates e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. vastavasisulise teate. Kindlasti märkida juurde müügiarve number, oma arvelduskonto number ning kontaktandmed. Tagastatud toode peab olema terves originaalpakendis ja seda ei tohi olla kasutatud ega vigastatud. Tellimusest taganemise korral tagastatakse Tellijale ostu eest tasutud summa, millest on maha arvestatud Tellijale kauba kättetoimatamise kulu Raha kantakse Tellija poolt näidatud pangakontole koheselt peale kauba tagastamist. Toote tagastamisel kannab toote tagastamisega seotud kulud Tellija.
 6. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
  1. Tellija annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.
  2. Tellimuse esitamisel Tellija poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Tellijale.
  3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
  4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Tellija tellimuse kohta (eesnimi, perekonnanimi, e-post, tänav, maja, korteri number, postiindeks, asula või linn, riik, telefoninumber, sünniaasta, tarnimisviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud informatsioon).
  5. Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, va EV seadusandluse poolt ettenähtud juhtudel.
  6. Tellijal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
  7. Tellija annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil tellimuskinnituse.
  8. Tellija annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud e-posti aadressil juhul, kui Tellija on märkinud ära vastava nõusoleku registreerumise lehel linnukesega.
 7. KASUTAMISTINGIMUSED
  1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Tellijale kohustuslik.
  2. Tellimuse esitamisel "Palun kinnitage oma tellimust, vajutades "Kinnitan tellimuse" nuppu, nõustub Tellija, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.
 8. PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

  Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Tellija ja Müüja vahel tekkinud lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

  1. E-poest ostetud toote puhul on Müüja kohustus vastutada tootel ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates toote Tellijale üleandmisest (VÕS § 218 lg 2).
  2. Toote puuduse ilmnemisel peab Tellija hiljemalt kahe kuu jooksul sellest Müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni (VÕS § 220 lg 1).
  3. Tellija võib pretensiooni esitada mistahes vormis. Soovitada võiks aga Tellijal esitada kohe kirjalik (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) pretensioon (TKS § 19 lg 1).
  4. Kirjalikus (nt e-post) pretensioonis tuleb märkida:
   1. Tellija nimi ja kontaktandmed;
   2. kaebuse esitamise kuupäev;
   3. toote või teenuse puudus;
   4. kauplejale esitatav nõue
   5. viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia pretensioonile (TKS § 19 lg 3, 4).Müüja peab kinnitama Tellija kirjalikus vormis esitatud pretensiooni vastuvõtmist (TKS § 19 lg 5).
  5. Müüjal on tarbijakaitseseadusest tulenev kohustus vastata Tellija kirjalikule pretensioonile 15 päeva jooksul (TKS § 19 lg 6)
  6. Kui Müüjal ei ole võimalik 15 päeva jooksul tarbija pretensioonile vastata, peab ta kirjalikult sellest Tellijat teavitama, viivitust põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja vastamiseks (TKS § 19 lg 6).
  7. Kui Müüja jätab tarbija pretensiooni rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda tarbijale kirjalikult põhjendama (TKS § 19 lg 7).
  8. Kui Müüja ei täida oma lubadust tähtaja jooksul probleemi lahendada, loetakse, et ta on keeldunud probleemi lahendamisest (TKS § 19 lg 8).
  9. Ekspertiisi teostab OÜ Efipa või toote valmistanud tehas esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks
  10. Sõltumatu ekspertiis- kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul kui klient ei ole OÜ Efipa poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul
  11. Pretensiooni võib esitada tootevigade kohta.
  12. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
  13. Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve.
  14. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui OÜ Efipa tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
 9. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab OÜ Efipa endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.

OÜ Efipa on loodud 1992 aastal ning firma peategevusaladeks on hooneautomaatika, soojusautomaatika, katlad, katlamajad, soojussõlmed. Efipas töötab 21 inimest ja meil on olemas oma paigaldus- ja hooldusbrigaad. Klientidele pakume nii uusi kui ka rekonstrueerimisprojekte alustades projekteerimisest ja lõpetades seadmete tarne, paigalduse, häälestuse ja hooldusega.

 • Hooneautomaatikana kasutame Soome firma Fidelix OY kvaliteetset ning funktsiooniderikast automaatikat.
 • Soojusautomaatikana on kasutusel Siemensi ja Oumani tooted.
 • Oleme Kalvise tahkekütuse katelde ning katelpliitide maaletooja.
 • Müüme ja paigaldame Danstoker, Viessmann ja teiste tootjate katlaid.
 • Müüme paigaldame ja renoveerime soojussõlmi. Soojussõlmedes kasutame Rootsi firma SWEP soojusvaheteid, Grundfos pumpasid ja Siemensi automaatikat.
 • Tegeleme katlamajade ja soojussõlmede hoolduse ja remondiga.
 • Projekteerime katlamaju, soojussõlmi ja erinevaid soojusenergeetilisi süsteeme.
 • Projektipõhiselt müüme edasi Grundfos pumpasid; tööstusseadmeid ja toruarmatuuri.